Certificazione di Qualità ISO 9001

Certificazione di Qualità ISO 9001

So.Sv.A.V. ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 il 30.07.2012.